Regningsproblemer

svger-05.svg

Har du regningsproblemer?

svger-05.svg

Som du vil kunne læse af abonnementsvilkårene hos dit mobilselskab, så er det ejeren af et mobilabonnement, som har ansvaret for det forbrug, der bliver foretaget med en mobiltelefon. Selvom man udlåner telefonen til ansatte eller børn, så er ejeren stadigvæk økonomisk ansvarlig. Mobilselskaberne tilbyder løsninger, hvor man som abonnementsejer kan spærre for betalinger via telefonregningen.

Oplever du, at du er blevet opkrævet for noget via mobilregningen, som du ikke kan vedkende dig, så bør du klage til dit mobilselskab.

Du bør have telefonregningen i nærheden, hvis du ringer.

Hvis du sender en e-mail, så medtag altid følgende informationer:

Dit mobilselskab og 4t undersøger sagen

Dit mobilselskab vil nu, sammen med 4T, foretage en undersøgelse af, hvad du er blevet opkrævet via mobilregningen. En sådan klage kan enten blive accepteret eller afvist.

Scroll til toppen